Nlp staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren

 

Het is een heldere effectieve communicatiemethodiek. Deze techniek gaat over hoe je zintuigen informatie opvangen, hoe deze informatie verder verwerkt wordt en hoe dit zich uit via je gedrag.

Je leert beter controle te krijgen over de interne belevingswereld.

 

TA staat voor Transactionele analyse

 

Het is een analyse hoe mensen met zichzelf en met anderen communiceren. Alle verbale en non-verbale uitingen van communicatie worden in de TA "transacties" genoemd. 

 

NLP beschrijft communicatieprocessen tussen mensen.

TA maakt de relationele processen tussen mensen zichtbaar.

Systemisch werk benoemt de dynamieken binnen systemen.

Maak een Gratis Website met JouwWeb